Συνάντηση με τον κ. Περιφερειάρχη ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής