Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Αττικής με τον Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής